Hertenhof - hoevewinkel  BLIJFT in Brussegem tot 31/12/2017
 vanaf oktober 2018 starten we met onze hoevewinkel in Mollem. 
 
NIEUW ! Hertengewei als natuurlijkste tandenborstel voor uw beste vriend : de hond !!! Maandenlang knabbelplezier !!!
 
Welkom op het Hertenhof

Annie Van der Weerden, oprichtster aan het woord...

Als boerendochter en natuurliefhebber was het vanzelfsprekend dat ik liever buitenwerk deed en met dieren bezig was dan werken in een Brussels bankkantoor, wat ik 10 jaar deed. Door een toevallig artikel over boerderij-herten kwam ik bij deze dieren terecht.
In 1991 ging ik van start met het fokken van edelherten. Er werden hertenkalveren overgebracht vanuit een Engelse hertenboerderij.

In 1991 was het in Vlaanderen nog wat pionierswerk: er moest nog veel geleerd worden over hoe je best met herten kon omgaan : herten laten zich niet dwingen, je kan ze niet drijven of vasthouden zoals andere boerderijdieren. Ze lijken rustige dieren maar in bepaalde omstandigheden, bvb in de bronstijd of na het kalven, kunnen zij zeer agressief gedrag vertonen . Goed management bij herten betekent dat de stress geminimaliseerd wordt. Dagelijkse omgang en een rustige benadering zijn hier van het hoogste belang. Zo'n geduldige omgang maakt dat je uiteindelijk een groep kan lokken met je stem, wat een luxe is om ze naar een nieuwe weide of naar de stal te brengen.

Dagelijks wordt er wat bijgevoederd zodat ze de band met de mens aanhouden. Er wordt toegezien dat de dieren zoveel mogelijk rust hebben op hun territorium , vooral in de lente als de kalveren geboren worden. Er wordt gestreefd naar het welzijn van de dieren : voldoende grasland, een bos, een modderpoel, voldoende voedsel….In de winter krijgen ze een meer-gangenmenu : maïs, bieten of bietenpulp, voordroog-gras, lijnschilfers, granen…zelfs gevallen appels, noten.
 
   
De hertenkweek in Vlaanderen is eerder beperkt en kleinschalig maar heeft een goede reputatie op het vlak van dier-vriendelijkheid.